ES projektai

 

 

Projektas: Integralaus psichologinės gerovės ir žmogaus-erdvės sąveikos modelio sukūrimas (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0250)

Projekto tikslas – Sukurti urbanistinio ir architektūrinio erdvių valdymo modelį, nukreiptą į žmonių psichinės ir emocinės sveikatos gerinimą visuomeninės ir komercinės paskirties objektuose.

Pagrindiniai projekto produktai:

 1. Sužaidybinta stresą patiriančių asmenų psichologinės gerovės e-įvertinimo ir e-intervencijos metodika;
 2. Žmogaus-erdvės sąveikos modelio ir erdvinio prototipavimo metodika;
 3. Žmogaus psichologinės gerovės e-intervencijos ir stebėsenos skaitmeninė platforma;
 4. Erdvinio prototipavimo ir žmogaus-erdvės sąveikos modelio skaitmeninė platforma.
 5. Produktai bus paremti inovatyviais techniniais sprendimais bei naujausiais erdvinių, kognityvinių ir sensorinių procesų moksliniais tyrimais ir metodologija.

Finansuojama iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

 • Projekto vykdytojas: UAB “INOVACINIAI PROJEKTAI
 • Projekto biudžetas: 476 571,00 Eur
 • Projekto įgyvendinimo trukmė: 2023-06-30

 

 

 

ES Leonardo da Vinci programa

 

Remiant Europos Komisijai, UAB „Avitelos prekyba“ pagal Leonardo da Vinci programos lėšomis parengtą projektą „UAB „Avitelos prekyba“ darbuotojų verslumo ugdymas nuolatinio mokymosi kontekste“,Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0183, siuntė tobulintis savo 16 darbuotojų į 5 vienos savaitės trukmės stažuotes Vokietijoje, Švedijoje, Italijoje ir Ispanijoje.
Stažuočių tikslas – ugdyti darbuotojų verslumo įgūdžius, skatinti norą mokytis ir tobulėti, perimti gerąją užsienio šalių patirtį prekybos verslo organizavimo srityje ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius su panašaus profilio užsienio įmonėmis.

Stažuočių rezultatai: kiekvienos stažuotės metu, per 5 darbo dienas, 16 dalyvių teko galimybė aplankyti ir iš arti susipažinti su įvairiausių įstaigų bei įmonių veikla, pvz.: elektronikos produktų prekybos tinklas „URENDE“, „EURONICS“, pasaulinis prekybos tinklas „IKEA“. Taip pat dviejų stažuočių metu buvo aplankytos tarptautinės parodos IFA bei CeBIT, kur dalyviai susipažino su naujausiomis technologijomis elektronikos bei buitinės technikos srityje.  

 

*Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

 

 


ES Leonardo da Vinci mobilumo projektas „
Aktyvaus darbdavių dalyvavimo integruojant socialinės atskirties grupes į darbo rinką skatinimas“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0180

 

Klaipėdos apskrities darbdavių asociacija bei jos nariai ir partneriai dalyvavo projekte „Aktyvaus darbdavių dalyvavimo integruojant socialinės atskirties grupes į darbo rinką skatinimas“. Šiame projekte dalyvavo 26 įvairių įmonių bei įstaigų atstovai, kurie vyko į 5 užsienio šalis (Italiją, Ispaniją, Švediją, Bulgariją, Turkiją) perimti gerosios patirties. Dalyvius - smulkaus ir vidutinio verslo įmonių atstovus - vienija Klaipėdos, Kauno ir Utenos apskričių darbdavių asociacijos, kurių darbas tiesiogiai susijęs su personalo valdymu. Taip pat projekte dalyvavo 2 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovai.
Projekto siekis - perimti žinias iš šalių, turinčių daugiametę patirtį ir susiformavusias tradicijas socialinės atskirties grupių integravimo į darbo rinką srityje.

 

Stažuotės nauda - susipažinimas su socialinės atskirties asmenų integracijos į darbo rinką naujovėmis, naujomis technologijomis, naujų bendradarbiavimo ryšių užmezgimas, informacijos apie savo įmonę skleidimas.

 

*Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

 

 

 ES LEONARDO DA VINCI PROGRAMA

Remiant Europos Komisijai, UAB „Garduma“ ir jos partneriai (UAB „Inovaciniai projektai“, Klaipėdos Turizmo mokykla, IĮ „Madesa“, UAB „Nivela“ ir UAB „Prosperitus“), pagal Leonardo da Vinci programos lėšomis parengtą projektą „Verslumo įgūdžių vystymas kuriant socialinės partnerystės tinklus ir plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą“, siuntė tobulintis savo darbuotojus į 3 vienos savaitės trukmės stažuotes Italijoje, Ispanijoje ir Švedijoje.

Stažuočių tikslas – patobulinti projekte dalyvaujančių įmonių ir įstaigų darbuotojų verslumo įgūdžius, sužinoti apie mokymosi visą gyvenimą galimybes bei užmegzti bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais. Tokių stažuočių rezultatas dalyviams yra realus susidūrimas su užsienio įmonėse bei įstaigose taikoma praktika, o ne teorinėmis žiniomis.

 

Kiekvienos stažuotės metu, per 5 darbo dienas, 9 dalyviams teko galimybė aplankyti ir iš arti susipažinti su įvairiausių įstaigų bei įmonių veikla: Potenzos vietinės radijo ir televizijos studijos, vidurinė mokykla, Barillos miesto jaunimo organizacija Italijoje; FAFFE Andalūzijos mokymo ir įdarbinimo įstaiga, turizmo bei viešbučių ir restoranų grupės "La Raza", "Hospes Amerigo", "Gambrinus" viešbučių valdymo privati mokykla Ispanijoje; VFAB prekybos ir industrijos kompanija, remianti verslą pramonės mokymo centras (siūlantis statybos, elektronikos, maitinimo paslaugų, dailidės programas), kepyklos Švedijoje.

Stažuočių rezultatai:
- dalyvavusieji projekte pamatė platų užsienio organizacijų veiklų spektrą;
- pagilino profesines žinias ir įgūdžius;
- susipažino su profesinio rengimo naujovėmis, naujomis technologijomis;
- užmezgė naujus bendradarbiavimo ryšius;
- skaitė informaciją apie savo organizaciją.                                                                                                                
          

KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS VAKARŲ LIETUVOJE

 

Šiuo metu UAB „Inovaciniai projektai“ vykdo kompiuterinio raštingumo mokymus. Mokymus organizuoja Socialinių mokslų kolegija pagal BPD 2.2 priemonės projektą „KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS VAKARŲ LIETUVOJE“.

 

Projekto tikslas - suteikti ekonomiškai aktyviems vidutinio ir vyresniojo amžiaus žmonėms kompiuterinio raštingumo įgūdžių, pagerinti jų galimybes gauti darbui reikalingą informaciją, atverti platesnes galimybes naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir elektroninėmis paslaugomis.

 

Projekto metu bus apmokyti 444 ekonomiškai aktyvūs 36-65 metų amžiaus Vakarų Lietuvos gyventojai Klaipėdoje, Kretingoje, Skuode, Šilutėje, Šilalėje, Plungėje, Tauragėje, Mažeikiuose bei Telšiuose. Šiuose miestuose iš viso suformuotos 37 dalyvių grupės. Kiekvieną grupę sudaro 12 klausytojų. Šie kursai prasidėjo praeitų metų lapkritį ir baigsis š.m. birželio pabaigoje. Per 6 kompiuterinio raštingumo kurso mėnesius jau yra pravesta 3021 ak. val.

 

Planuojama pravesti 4440 ak. val. mokymų pagal kompiuterinio raštingumo mokymo programą. Programos apimtis - 120 akademinių valandų. Pagrindinės temos:

 

 • pagrindinės sąvokos ir darbo kompiuteriu principai
 • Windows XP programos veikimo principai
 • darbas su bylomis
 • darbas su įvairiomis kompiuterinėmis programomis (Windows Explorer, Winzip, Microsoft Excel ir kt.)
 • elektroninis paštas
 • naudojimasis internetu
 • nuotolinis mokymasis, jo teikiamos galimybės ir mokymosi nuotoliniu būdu principai
 • kita.