Paslaugos

Informacijos apie ES paramos gavimo galimybes teikimas:

- remiamų veiklos sričių, keliamų reikalavimų, tinkamų išlaidų, atitikimo gauti paramą išaiškinimas;
- projekto idėjos suformavimas ir išgryninimas;
- konsultavimas dėl projekto apimties.

Projektų ES paramai gauti rengimas:

- paraiškų užpildymas;
- projekto biudžeto parengimas;
- reikalingų tyrimų ir apklausų atlikimas bei apibendrinimas;
- kitų projektinių darbų atlikimas.

Konsultavimas projektų administravimo klausimais:

- 2007 - 2013 m. ES struktūrinės paramos įsisavinimas;
- Leonardo da Vinci mobilumo projektų vykdymas;
- sutarčių sudarymas, mokėjimo prašymų paruošimas, tarpinių ir galutinių ataskaitų rengimas;
- viešųjų pirkimų organizavimas.

Projektų viešinimas:

- straipsnių ir informacinių pranešimų apie teikiamą paramą rengimas ir talpinimas žiniasklaidos priemonėse pagal patvirtintas viešinimo taisykles;
- konferencijų, baigiamųjų renginių organizavimas.