2007-2013 m. Europos sąjungos ir kitų fondų rengti projektai:

2007-2013 m. Europos sąjungos ir kitų fondų rengti projektai:

Priemonė

Klientai

Projekto pavadinimas

Projekto dydis (Lt.)

Projekto būklė

Gauta parama (proc.)

Leonardo da Vinci mobilumo projektas

VĮ Tauragės apskrities darbdavių sąjunga

„Gerosios užsienio patirties perėmimas, organizuojant praktinį mokymą paslaugų ir turizmo įmonėse“

92.535,04

Įgyvendintas

100

Leonardo da Vinci mobilumo projektas

UAB „Garduma“

„Verslumo įgūdžių vystymas kuriant socialinės partnerystės tinklus ir plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą“

37.290,24

Įgyvendintas

100

Leonardo da Vinci mobilumo projektas

Klaipėdos apskrities darbdavių asociacija

 

„Aktyvaus darbdavių dalyvavimo integruojant socialinės atskirties grupes į darbo rinką skatinimas“

98.232,16

Įgyvendinamas

100

Leonardo da Vinci mobilumo projektas

UAB „Avitelos prekyba“

„UAB „Avitelos prekyba“ darbuotojų verslumo ugdymas nuolatinio mokymosi kontekste“

66.293,76

Įgyvendinamas

100

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

„RETURN – Ilgą laiką nedirbusių moterų socialinės ir profesinės reintegracijos į darbo rinką modelių kūrimas ir įgyvendinimas“

380.838,00

Įgyvendinamas

100

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką (antras kvietimas)

LPF „Gyvenimo vartai“

LPF "Gyvenimo vartai" socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką

732.804,00

Įgyvendinamas

100

Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje ( EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema)

Labrenciškės gyventojų asociacija

Labrenciškės gyvenvietės bendruomenės stiprinimas

123.324,43

Įgyvendintas

90

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse

 

UAB „Garduma“

Maitinimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas siekiant aukštesnės aptarnavimo ir maisto kokybės bei įmonių plėtros

393.672,00

Įgyvendinamas

80

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse

UAB „Moguntia Baltija“

UAB "Moguntia Baltija" darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų

187.267,00

Atsisakė skiriamos paramos

80

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse

UAB „Baltijos marmuras“

UAB "Baltijos marmuras" darbuotojų gebėjimų, būtinų dirbtinio akmens produkcijos gamybai, stiprinimas

393.564,00

Įgyvendinamas

80

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse

UAB „Gintaro krantas“

„Naujų kompetencijų suteikimas įmonės darbuotojams siekiant didinti jų prisitaikymą prie kintančių rinkos sąlygų“

411.360,00

Įgyvendinamas

80

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje

Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras

Lietuvos kultūros sektoriaus darbuotojų kompetencijų lavinimo sistemos įgyvendinimas

820.336,00

Įgyvendinamas

100

E-VERSLAS LT

UAB „Prosperitus“

Verslo procesų optimizavimas ir CRM sistemos diegimas UAB „Prosperitus“ veikloje

74.000,00

Įgyvendinamas

50

E-VERSLAS LT

UAB „Geralda“

UAB "Geralda" veiklos procesų optimizavimas ir našumo didinimas pasitelkiant e-sprendinius

244.200,00

Įgyvendinamas

50

Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse

UAB „Inovaciniai projektai“

Mokslinio potencialo stiprinimas žinioms imliose įmonėse, orientuojantis į naujų intelektinių produktų kūrimą

2.685.959,00

Įgyvendinamas

50

MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas

Asociacija „Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris“

Žinių vadybos ir socialinių inovacijų mokslinės ir praktinės terpės kūrimas

1.193.033,00

Įgyvendinamas

100