Politika

Vizija

UAB “Inovaciniai projektai” vizija – tarptautiniu mastu žinomas intelektinių paslaugų teikėjas verslui ir viešajam sektoriui. Įmonė siekia kurti unikalius intelektinius produktus su savo prekiniu ženklu. Didžiausias dėmesys ateityje bus nukreiptas į eksporto didinimą, teikiant mokymų ir konsultavimo paslaugas užsienio rinkose. Prioritetinės verslo vystymo rinkos – Azerbaidžanas, Kazachstanas, Ukraina, Moldova. Bendradarbiaudama su mokslo institucijomis ir kitais partneriais UAB “Inovaciniai projektai” jau yra atlikusi parengiamuosius darbus įėjimui į šias rinkas.

Misija 

UAB “Inovaciniai projektai” misija - teikti privataus ir viešojo sektorių subjektams bei fiziniams asmenis profesionalias konsultacijas susijusias su: socialinių mokslų tiriamaisiais ir taikomaisiais darbais, verslo konsultavimais, projektų rengimais ir administravimais; projektų vertinimais, įmonių darbuotojų kompetencijų nustatymais ir vertinimais; mokymų paslaugomis, verslo simuliacijomis ir prototipavimais, inoformacinių sistemų kūrimu ir taikymo verslo procesuose galimybes.

Mūsų vertybės

Mes vertiname sąžiningumą, profesionalumą, kompetenciją, atsakingą požiūrį, tobulėjimą, skaidrų bendravimą, drąsą priimant naujus iššūkius ir išbandymus.