Mokymų paslaugos

Organizacijų vadybos ir valdymo mokymai pagal individualius organizacinius poreikius (galimos temos: ,,Organizacijos valdymas“, ,,Sąnaudos taupymas“,
,,Įmonės vertės valdymas“ ir kt.);

Žmogiškųjų išteklių valdymas (galimos temos: ,,Sėkminga karjera“, ,,Efektyvus laiko planavimas“, ,,Emocinis intelektas“ ir t.t.);

Darnios plėtros ir palankaus aplinkai gyvenimo būdo mokymai (galimos temos: ,,Sveika gyvensena“, ,,Šeimos ir darbo vaidmenų derinimo dilemos“ ir t.t.);

Taip pat organizuojami mokymai pagal užsakovo poreikį. Mokymai vykdomi juridiniams asmenims.