Projektų rengimas

Informacijos apie ES paramos gavimo galimybes teikimas:

- remiamų veiklos sričių, keliamų reikalavimų, tinkamų išlaidų, atitikimo gauti paramą išaiškinimas;
- konsultavimas dėl projekto apimties.

Projektų ES paramai gauti rengimas:

- projekto idėjos suformavimas ir išgryninimas;
-projekto koncepcijos parengimas;
- finansavimo šaltinių paieška;
- poveikio aplinkai analizių rengimas;
- projekto paraiškos pildymas ir papildomų dokumentų parengimas;
- projekto paraiškos komplektavimas ir pateikimas finansuojančiajai institucijai;
- projektų galimybių studijos/analizės parengimas.
- projekto biudžeto parengimas;
- reikalingų tyrimų ir apklausų atlikimas bei apibendrinimas;
- kitų projektinių darbų atlikimas.