Verslo konsultavimas

Verslo konsultavimas – profesionali paslauga verslo įmonėms ar verslininkams, teikiama nepriklausomo išorinio tiekėjo, kurios metu teikiami patarimai, rekomendacijos, vykdomi vidiniai mokymai, vykdomas planavimas ir panašios veiklos, arba padedama jas vykdyti klientui. Verslo konsultavimo tikslas yra gerinti klientų vadybą ir padėti siekti kliento korporatyvinių tikslų. Mes siūlome tokių sričių verslo konsultavimus:

  • Mokymo poreikių nustatymo klausimais;
  • Organizacijos vadybos klausimais;
  • Žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;
  • Studijų klausimais;
  • Verslo vertės nustatymo klausimai;
  • Investavimo klausimais.   Strateginio valdymo klausimais;
  • Projektų rengimo ir administravimo klausimais;
  • Finansavimo pritraukimo klausimais;
  • Personalo valdymo klausimais.