Kitos paslaugos

Galimybių studijų parengimas;
Esamos veiklos situacijos įvertinimo ataskaitos parengimas;
Tyrimų rezultatų interpretacijos aprašymas;
Padėčiai gerinti priemonių planų parengimas;
Veiklos tobulinimo strategijos parengimas.

Naudotinos metodikos:

Diskontuotas pinigų srautų metodas;
Ekspertinio vertinimo metodai;

,,Fokus“ grupės metodas;
Interviu (įvairūs tipai);
Anketavimas;
Veiklos tyrimas dalyvaujant;
Longitudiniai tyrimai;
Lyginamosios analizės;
Modeliavimas;
Content“ analizė ir kt.


Naudotinos priemonės:

·    Kokybis;
·    SPSS;
·    Sphinx;
·    Skibis;