Įmonių darbuotojų kompetencijų nustatymas ir vertinimas

Atliekami įmonių darbuotojų kompetencijų tyrimai, parengiama tyrimo ataskaita ir suformuojamas darbuotojų kompetencijų atitiktis atliekamiems jų atliekamam darbui:

Tyrimai, ataskaita, trūkstamų kompetencijų nustatymas ir kompetencijos tobulinimo planas.